Dobový Spolok

English Deutsch Italian
Dobový spolok

  Náš dobový spolok sa venuje obdobiu známemu ako stredovek. Snažíme sa naštudovať si historicky čo najpresnejšie materiály z tohto obdobia a to hlavne všetko o rytierstve a rytieroch, o etike, filozofii a estetike ako aj o duchovných hodnotách ľudí v tomto dávnom čase. Chceli by sme čo najvernejšie vystihnúť zmýšľanie šľachty a rytierov ako sa správali sami voči sebe, k Bohu a k svojim poddaným. Toto všetko vidíme cez kľúč kresťanského zmýšľania, ktoré nemožno od stredoveku oddeliť.

Tento poskromne zmapovaný pohľad sa snažíme podať samozrejme:
  - vtipne, aby sa ľahšie zapamätal
  - netradične, aby bol zaujímavý
  - a srdcom, aby bol pravdivý
Ponúkame Vám nasledovné druhy vystúpení:

 • dobový tanec z obdobia stredoveku
 • šerm mečmi, dýkou, sekerou, štítom, kopijou a tesákom, boj s palicami
 • stredoveká škola - špeciálny program určený predovšetkým pre školy
 • šermiarske vystúpenia v modernom štýle (moderná hudba a oblečenie, šerm)
 • streľba zo stredovekých palných zbraní ( píšťala, trojkomorové delo)
 • streľba z luku
 • vtipná forma scénky o tom, ako sa staťrytierom a nebyť ogrgeľom – naše netradičné poňatie divadla
Celá bojová družina

Podmienky pre naše vystúpenia:


Šermiarske a tanečné vystúpenia si vyžadujú veľký priestor, preto ho prosíme pripraviť a zabezpečiť, najmä kvôli bezpečnosti Vašich divákov. Prosíme ešte zabezpečiť priestor na prezlečenie a odloženie našich vecí.

Veríme, že sa Vám naše vystúpenia budú páčiť a prinesú Vám nielen radosť, ale možno aj nové vedomosti...